Web-vizitka.ck.ua: Каталог веб-візиток    Виготовлення візиток    Створення сайтів    Сайт "на ШАРУ"   Головні новини м. Черкаси
Роботодавець, посилаючись на економічну кризу, змінює режим роботи? Пильнуйте свої права та вчіться їх захищати!

П а м’я т а й т е,
що встановлення режиму роботи є правом підприємства, яке реалізується трудовим колективом або власником за узгодженням із профспілковою організацією підприємства за допомогою встановлення робочого часу та часу відпочинку, графіків змінності, введення підсумованого обліку робочого часу, часу початку та закінчення робочого дня, тривалості перерви для відпочинку та харчування, поділу робочого дня на частини.
що відповідно до закону зміна режиму роботи є зміною істотних умов праці (частина третя ст. 32 КЗпП). Запровадження такої зміни за ініціативою роботодавця допускається лише у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці. При цьому зміною в організації виробництва і праці визнається раціоналізація робочих місць, введення нових форм організації праці, у т. ч. перехід на бригадну або на індивідуальну форму, впровадження передових методів, технологій тощо;
що згідно із п. 4 статті 247 Кодексу законів про працю України та п. 4 статті 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» питання запровадженням неповного робочого часу, питання робочого часу вирішуються роботодавцем разом з виборним профспілковим органом первинної профспілкової організації, яка діє на підприємстві, в установі чи організації. 
що робота після зміни режиму роботи не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників; 
що після переходу на новий режим, робота на тому ж підприємстві, за тією ж спеціальністю, кваліфікацією чи посадою продовжується.
Встановлюючи новий режим роботи роботодавець зобов’язаний :
видати окремий наказ (розпорядження) про зміну режиму роботи і праці та зміни у зв’язку із цим істотних умов праці;
повідомити працівників про зміни істотних умов праці не пізніше, ніж за два місяці;
у разі звільнення у зв’язку із відмовою продовжувати роботу за новим режимом роботи виплатити працівнику вихідну допомогу у розмірі не менше середнього місячного заробітку (п.6 статті 36, ст.44 Кодексу законів про працю України).
Якщо роботодавець
без завчасного попередження запроваджує новий режим роботи,
примушує працівників (у разі їх незгоди з новим режимом роботи) звільнятися за власним бажанням, 
        він порушує статтю 32 Кодексу законів про працю України ! 
Обов’язково звертайтеся за допомогою та захистом порушених прав до:
профкому, комісії по трудових суперечках за місцем роботи;
районного, обласного, центрального комітетів галузевої профспілки, членами якої ви є;
територіального об’єднання профспілок та головного спеціаліста з правових питань апарату ФПУ, який у ньому працює;
територіальної державної інспекції праці, органів прокуратури та суду;
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів;
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
З метою правового захисту членів профспілок та працюючих в умовах фінансово-економічної кризи з питань порушення трудових прав. 
Федерація профспілок України відкрила телефонну „Гарячу лінію” 
Звертайтесь за телефоном:  8 (044) 279-47-55
При Федерації профспілок Черкаської області отримати юридичні консультації можна за телефонами: 32-84-55, 36-04-32Дата публікації - 8.5.2009


Новости и события г. Черкассы